Kinezilogie  


Co je kineziologie?

Kineziologie One Brain metoda je jemná terapeutická metoda, která pomáhá zpracovat stres a bloky vzniklé někde v minulosti uložené v naší buněčné paměti. Umožňuje harmonizovat prožívání, emoce a systém přesvědčení.

Většinou jde o programy převzaté od rodičů, vlivem výchovy a tlakem společnosti, nejčastěji z období prenatálního vývoje z dětství a dospívání. Tyto programy jsou plné omezení, zákazů, strachů, nedůvěry, nedostateku a utvářejí povahu a charakter člověka.

- oslovíte svoje emoce a prožívání
- najdete východisko ze současné situace
- změníte postoj k dané situaci
- učiníte novou VOLBU a tím přepíšete starý program na nový

Odblokování našich emocí z minulosti doopravdy mění přítomnost a jelikož naše pocity v přítomnosti vytvářejí budoucnost, měníme také naši budoucnost.

Člověk za svůj život převezme asi 6000 přesvědčení, z nichž 90% je destrukčních (neumím, nevím, musím, to nezvládnu, jsem ošklivá, tlustá, nikdy nebudu bohatý, to nejde, to nedokážu, co tomu řeknou ostatní, jak budu vypadat...)

Negativní zážitky, které jsme nezpracovali mohou způsobit zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i příslušné části těla. Výsledkem je celá řada duševních a fyzických potíží například: alergie, bolesti hlavy, zad, obezita, hyperaktivita, závislost, různé druhy strachů a fobií, poruchy učení, psychosomatické potíže, deprese, atd. 

Naše bloky ovlivňují také vztahy s ostatními lidmi, mohou vyvolávat pocity viny, nerozhodnost, neschopnost prosadit se nebo opustit vztahy, které nás ničí, případně se už vyčerpaly. Stojíme na místě, přestože víme, že je třeba jít svou vlastní cestou.
S pomocí Kineziologie můžeme najít příčiny těchto bloků v minulosti a vhodnou korekcí tyto bloky odstranit.

Používáme při tom kineziologický test pomocí deltového svalu. Mozku, našemu biologickému počítači, můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ANO/NE dostaneme v podobě změny svalového napětí. To nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a technice, prostřednictvím níž můžeme bloky účinně odstranit. Samotná korekce se skládá z jednoduchých pohybů a dotyků nebo čtení textu, časově zcela nenáročných. Korekce jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek můžeme dosáhnout tak nepatrným zásahem.

Odblokování - přestože pracujeme na určitém tématu, tak vše souvisí se vším a často po terapii mizí i různé jiné obtíže, které s odblokováním zdánlivě nesouvisí.

Jak to probíhá sezení?

Posadíte se, já vám položím ruce na hlavu a zkusíte si vybavit, co se v tomto období dělo. Často jde o situace, které jsme už zapomněli, ale v nevědomí tyto zážitky stále zůstávají a v přítomnosti nám způsobují problém. Nemusíte se bát, že si na nic nevzpomenete. Pomocí korekčních textů snadno oslovíme situaci prožitou v minulosti. Ve chvíli, kdy si ji vybavíte, dojde ke zvědomění a uvolnění emocí, lítost, vina, strach, nenávist, hněv a tím také dojde k tzv. odbloku. Následně vedu klienta k tomu, aby si uvědomil novou volbu, tzn. kdybych v té situaci byl znovu a měl zkušenosti jaké mám dnes, jak bych ji řešil?

Uvědomění si nové volby, se automaticky přenáší do přítomnosti a mění dosavadní chování a postoje. Vlastně uděláme přepis starého nefunkčního programu a nahradíme jej novým. Poté se zeptám těla jestli je potřeba další sezení a za jak dlouho můžeme pokračovat. Obvykle se další odblokování podstupuje po 3 týdnech, kdy se vzorec přepíše na úrovni buněčné paměti a vyplaví se další téma, se kterým máme pracovat.

Domnívám se, že terapie by měla lidem sloužit na to, aby jim pomohla navrátit se do plnohodnotného života a odstranit zacyklené životní situace. Samozřejmě je iluze očekávat, že program, který žijete od dětství, odblokujeme za 2 sezení, kineziologie sundává tyto bloky po vrstvách, tak jak se postupně nabalily. Není však potřeba chodit na terapie celoživotně. Protože kineziologie pracuje s vrstvami bloků, odblok je vždy bezpečný. Vaše tělo vás pustí pouze tam, kam je to pro vás bezpečné.

Je nutno zjistit, kde, kdy a co se "zaseklo" a na co nyní reagujeme. Musíme najít spouštěč, který dá proces do pohybu. Při terapii se k trauma znovu postupně dostáváme a necháváme jej znovu procítit, aby mohlo odejít. Když si je mozek připustí, člověku se uleví. Proces musí procházet jemně, aby reakce nebyly nečekané, aby člověka nerozhodily a neodrovnaly. Uvědomujeme si, že jsme zažili dramatickou situaci (úmrtí, těžkou nemoc, nenávist) a domníváme se, že jsme se s ní vyrovnali. Terapie dokáže, že jsme jí pouze rozumem odpojili a vyblokovali emoce, abychom přežili. Problém nás ale časem "doběhne". Pro odblokování je nutné se do traumatické situace vrátit a nechat jí "vytéct". Tento proces probíhá přes tělo, které ví, na co jsme již připraveni a na co ještě ne. Probíhá současně přijetí a procítění toho, co se v určité době stalo. Strach se musí na chviličku vrátit, projít a poté, třeba i za půl dne, definitivně odejde.

Proč jsme nešťastní často zdánlivě bez příčiny, i když máme pocit, že jsme se s minulostí vyrovnali?

Máme tendenci nepřipouštět si plně své pocity, odpojujeme se od nich. Nevyjadřujeme zablokované emoce, které jsou vytěsněné. Nejvíce traumat vzniká do sedmi let věku.

Když trpí duše, začne brzy trpět i tělo. Pokud se léčí pouze tělo, bývá úspěch dočasný. Je nutno "přepnout" na duši.

Jaké osobnostní předpoklady jsou nezbytné pro práci kineziologa?

Pokud vás téma osloví a přitahuje, znamená to, že máte talent. Ten se ovšem neprobudí ze dne na den. Musíte mít schopnost vyladit se na pocity člověka a jeho okolí, vnímat energie. Kineziologie není jen o aplikaci teorie. Je o praxi a schopnosti na sobě neustále pracovat. To, co odblokuji u sebe, odblokuji i u klientů. Čím víc a do větší hloubky se dostanu a větší problém pořeším sama u sebe, toho jsem schopná i u druhých. Když se klienti hroutí do těžkých emocí a záchvatů paniky, protože je jejich problém vyděsí, musím zůstat v klidu a nechat jejich trauma projít.

Sama jsem příkladem faktu, že dlouho uložený program strachu, mnohdy zakořeněný až v hlubokých generacích způsobí nevysvětlitelné fóbie. Zafixovaný program v naší buněčné paměti zůstává, pokud se nerozhodnete pro změnu.

Snad jen v případě antidepresiv je práce trochu ztížená, ale ne nemožná. Antidepresiva fungují jako vypínač emocí, a popravdě, je opravdu jednodušší zmáčknout vypínač, spolknout pilulku, než si sáhnout do sebe a probolet si nezbytné. Ale pokud člověk opravdu chce, ani antidepresiva mu nezabrání.

ÚČINKY KINEZIOLOGIE

Zlepšení komunikace s ostatními lidmi, podpora,  komunikace, pochopení v rámci rodiny, pomoc při řešení partnerských neshod, snížení napětí, uvolnění, odstranění stresu, urychlení léčby zdravotních problémů (bolesti zad, kloubů, hlavy, kožní nemoci, záněty, chronické i akutní obtíže), korekce váhy, pomoc při problémech s otěhotněním, ujasnění si svých cílů, nalezení životní cesty, získání sebedůvěry, tréma, odbourání fóbií a závislostí, odstranění alergií, pomoc při léčbě závislostí, zvýšení imunity organizmu, problémy se spánkem. 


Chcete se se mnou setkat? Objednejte se.


ZUZANA NESYBOVÁ - KINEZILOGICKÁ PORADNA

Jesenická 1412/24
Praha 10, 106 00
Záběhlice 

Tel + 420 725 957 000 

Pokud bych vám nezvedala telefon, znamená to, že se věnuji klientovi a zavolám vám zpět, jakmile to půjde.

Nebo mi zanechte zprávu info@zuzananesybova.cz 

www.zuzananesybova.cz