LENKA COUFALOVÁ


TERAPEUTKA PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE MYSLI® A LEKTORKA 


Jsem certifikovaná terapeutka Psycho-energetické transformace mysli®, akreditovaná lektorka dalšího vzdělávání s pedagogickým minimem a zakladatelka Vědomého prostoru, terapeutického centra
v Praze.

Mým posláním je pomoci lidem najít směr, jak žít spokojený
a naplněný život
s radostí.

Díky terapeutickým technikám pracujícím
s podvědomím pomáhám lidem projít procesem opuštění starých
a nefunkčních programů v jejich mysli a najít cestu zpátky
k sobě
a vlastnímu sebe-vědomí.

Ve Vědomém prostoru se věnuji individuálním terapií a organizacím různých kurzů a seminářů osobního rozvoje. 

O MNĚ

Mým životním posláním je práce s limitujícím přesvědčením a neprospěšných programů v mysli.

Mojí srdeční záležitostí je individuální terapeutická práce s podvědomím s přepisem nevědomých vzorců
a programů za pomocí terapií. Vedu také různé tematické kurzy a semináře osobního rozvoje.

Založila jsem proto v Praze místo s názvem Vědomý prostor (terapeutické
a vzdělávací centrum), kde dnes spolupracuji
s úžasnými odborníky, terapeuty a průvodci
v propojení.

Předtím, než jsem se stala terapeutem, jsem také mnoho let pracovala s dětmi - jako průvodkyně na tuzemských a zahraničních zájezdech, lektorka na sportovních kurzech, vedoucí na táborech a teambuldinzích či jako instruktorka lyžování.

Jsem mámou dvou úžasných dětí - vlastního pětiléteho syna a osmnáctileté dcery mého manžela Romana. Můj muž je středoškolským pedagogem, se zaměřením na předškolní pedagogiku dětí a tělesnou výchovu, mnoho let působí jako vedoucí na letních dětských táborech, vede lyžařské, plavecké či turistické sportovním kurzy a vyučuje také IT a informatiku.

Společně jako partneři, manželé, pedagogové
a také rodiče kráčíme cestou protkanou myšlenkami vědomého života.

Naším společným přáním je pomoci rodičům a dětem najít cestu
jak žít život radostněji
a s lehkostí.

Společně tak doplňujeme a obohacujeme různá témata vědomého života
z naší mnohaleté pedagogické a terapeutické praxe.

VÝCVIK A VZDĚLÁVÁNÍ

Mentoring a vzdělávání v období 2008 - 2022

2022 Akreditovaný kurz Terapeut psycho-energetické transformace mysli ®, Kouč - rozsah vzdělání teorie a praxe - 120 hodin, zkoušky 19.6.2022, Institut transformační psychologie

2021 - 2022 Absolvování Sociální akademie P3- People, Planet, Profit - Celesta Praha, Za podpory Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

2021 Kurz o rituálech s Veronikou Lančaričovou

2021 Taneční škola Biodanza - Seminář na téma Identita a Sebevědomí

2020 Seminář pro vedoucí kurzu Manželské večery

2020 - Seminář Přepis limbického otisku - Denisa Říha Palečková a Richard Vojík

2019 - 2020 Roční terapeutická spolupráce s Beou Špondrovou v rámci metody ONE Brain - Kineziologie

2019 Seminář The Best of 10 let Davida Kirše - 3 dny, Brno

2019 Seminář Josefa Hoanga a Moniky Čejkové - Klub Bohatých

2019 Seminář na téma Sebevědomí a seminář Enjoing - Jiří Hamerský, Maitrea Praha

2019 Absolvování cyklu Terapie Hrou Natálie Tothóvé

2015 - Akreditovaný vzdělávací program Lektor dalšího vzdělávání, zkouška NSK 18.12.2015, rozsah vzdělání teorie a praxe - 120 hodin, kurz také zahrnuje Pedagogické minimum

03/2015 - Kurz instruktora školního lyžování - Běžecké a sjezdové lyžování

2009 - 2012 Univerzita Pardubice - Regionální a informační management, Ekonomicko-správní fakulta

2004 - 2008 - Střední podnikatelská a obchodní akademie Havířov


Transformační tréninky pod vedením Andyho Winsona 2019 - 2022

04/2019 Objev svoju silu, Bratislava, 3 dny - Přechod přes žhavé uhlíky, sklo

05/2019 Mysli, konaj, zbohatni - lámání šípu krkem

05/2019 Majster Komunikace, Púchov, 1 den

09/2019 Life Leadership, Senec, 1 den

10/2019 Tajomstvo mysle Bohatých, Bratislava, 3 dny - Ohýbání roxorové tyče

11/2019 Majster Predaja, Púchov, 3 dny - Lámání dřevěné desky rukou

01/2020 Nejlepší rok mojho života, Bratislava, 1 den

02/2020 10x Energy, Bratislava, 3 dny

10/2021 Tajomstvo mysle Bohatých

01/2022 Nejlepší rok mojho života

FOTOGALERIE

Z UPLYNULÝCH AKCÍ A SEMINÁŘŮ

TERAPIE PSYCHO-ENERGETICKÉ TRANSFORMACE MYSLI®

Na terapiích používám především kombinace metody NLP, KTM, EFT. Dále používám vybrané techniky Silvovy metody, autohypnózu, akupresurní body na odstranění bolesti a další techniky, kterou jsou v danou chvíli zapotřebí. 


Metoda NLP
Neuro-lingvistické Programování

Uspořádání našich myšlenek a přizpůsobení našeho chování za účelem dosažení požadovaného cíle.

Metoda KTM
Kvantová Transformace Mysli

Výsledkem je odstranění nepotřebných a limitujících programů v neuronové síti. Lze vyladit rovnováhu psyché, soma a energy.

Metoda EFT
Techniky Emoční Svobody

Energetický systém je v úzkém spojení, jak s myslí, tak s tělem. Pomocí EFT dochází k neutralizaci negativních emocí.

JAK PROBÍHÁ TERAPEUTICKÉ SEZENÍ?

Jako terapeut pomáhám lidem nahlédnout na sebe sama, své myšlenky
a podvědomé neprospěšné vzorce, které jsou v jejich mysli ukotveny.
Náhledem na sebe sama se častokrát dostaneme k jádru nevědomých programů, které nás přímo
i nepřímo v životě, ovlivňují.

Uvědoměním těchto programů můžeme začít společně hledat řešení, jak lze tyto programy zpracovat tak, aby nás v životě neovlivňovaly. Častokrát tyto programy pramení z dětství či předávaných vzorců v rodině, kdy se v naší mysli ukotvovalo to, čemu jsme začali věřit. V momentě uvědomění těchto programů již častokrát dochází ke změně úhlu pohledu a postoje na sebe sama, díky kterým dochází k procesu uzdravování od nánosů bolestivých témat, programů a limitujících přesvědčení.

Témata, která společně můžeme řešit, se mohou týkat různých oblastí - osobního života, partnerských či rodinných vztahů, rodičovství, práce, podnikání či spirituálního rozvoje.

Podporuji a vedu otázkami, které pomáhají vidět, co klient nevidí, měnit úhel pohledu, v souladu a laskavosti k příběhu člověka, díky kterým společně najdeme řešení v hledání jeho vlastní cesty. 

Aneb pár slov z terapeutické praxe

Dalo by se říct, že lidé, se kterými se na terapiích potkávám, jsou ve třech různých životních fázích.

Jedna je, že je opravdu ouvej, jsou zde roztočené deprese, paniky či úzkosti a není zde cesty, jak by si dokázali poradit sami, proto vyhledávají terapeuta.

Druhá je poté čas, kdy nějakým způsobem žili svůj život a ten se jim zásadně změnil - buďto skrze nějakou nemoc, rozchod, rozvod nebo nějaký jejich životní zlom - může jim být i probuzené vědomí. Díky takovému zlomu častokrát hledají cestu, kudy jít a potřebují pomoci zpracovat aktuální témata spjaté s jejich situací a najít směr, kudy vykročit dále.

Třetí je poté o tom, že člověk přichází s tématem, o kterém sám ví, že jej potřebuje zpracovat, které má již zvědoměné nebo zjistil, že se mu téma v životě cyklicky vrací.

Samotný průběh terapie

Jako terapeut empaticky každému příběhu naslouchám a když je to zapotřebí, pomáhám lidem z nadhledu rozplést situace na přesvědčení a programy, které se za vším ukrývají.

Kladením správných otázek je poté možné ukázat směr, jak nejlépe a efektivně vyřešit to, co zrovna v daný moment potřebují.

Po zvědomění témat pro zpracování se vydáváme do samotné terapie, do stavu klidné mysli v hladině alfa, do samotného podvědomí, kde objevujeme a zpracováváme příčiny tématu. Najdeme situace, kde podvědomé programy vznikly a poté je skrze terapeutické metody a podpůrné techniky zpracováváme tak, že již od té chvíle a nikdy v budoucnu témata klienta, netrápí. Reps. Na vědomé úrovni si klient témata pamatuje, ale neprojevují se již v nežádoucí somatické, emoční rovině těla.

Neprospěšný podvědomý program se zkrátka přepíše do roviny neutrálního či prospěšného programu, který je v souladu s přáním klienta.

Předtím, než se s klientem domluvíme na samotné terapie, je vždy možná před terapií konzultace. Tu nabízím buďto osobně ve Vědomém prostoru, trvá 30-60 minut nebo online, když není možné se potkat osobně. Konzultace je zdarma.

Je to především z toho důvodu, aby měl klient možnost mě poznat osobně jako terapeuta a seznámit se s tím, jak pracuji. Aby znal prostor, cítil se v bezpečí a dovolil si jít se mnou poté do transformačního procesu zpracovat témat, programů, přesvědčení či traumatu.

Co je zapotřebí zvědomit, že terapie jsou bezpečné - a to i v případě diagnózy lékaře s určitou diagnózou či poruchou, i pod medikací, např. antidepresivy. Jednotlivé techniky pro zpracování se poté přizpůsobují na základě vstupní diagnostiky před samotnou terapií.

Ctím vždy příběh každého, a protože vytvářím bezpečný prostor pro sdílení, je v mé zásadě dodržovat kodex terapeuta. Je to stejné, jako lékařské tajemství, což znamená, že bez výslovného souhlasu příběh klienta nikdy nevysílám ven. Výjimkou je moment, kdy je ze strany klienta možné příběh, vždy bez jména, uveřejnit a to je pouze v případě, že se na tom společně domluvíme.

Klient ode mne také nikdy nedostává další termíny pro sezení. O ty, si v případě zájmu o další terapii, volá sám klient. Je to z toho důvodu, že ponechávám svobodu volby v tom, aby se klient mohl rozhodovat sám a neblokovala jsem ho skrze datumy dalších sezení, když je možné, že po pár sezeních bude mít klient třeba téma již vyřešeno.

Jaké témata je možné na terapiích řešit?

Prakticky naprosto jakékoliv. V základu se často pohybují na poli vztahů - partnerských, vztahu s rodiči, tématech s dětmi, tématech financí a hojnosti, sebevědomí, sebehodnoty či určitých změn v oblasti pracovní - na poli podnikání či změny práce. Často se na terapiích objevují témata většího stresu, vyčerpání či zdravotních potíží. Přesahující rovinou jsou poté témata vlastního poslání a smyslu života na zde Zemi.

Mimo zpracování témat na terapiích klientům také předávám techniky na doma. Častokrát tedy mají klienti po terapii doma pomocníky, se kterými si v případě, když je ouvej, dokáží pomoci sami.

Velice mě těší, když vidím, jak velký kus cesty a jakou transformací lidé skrze terapie dokáží projít. Je to vždy nesmírně úlevný pocit, častokrát plný radosti, pocitu duševního klidu a pohody, která se mnohdy nedá dát do slov. A já si nesmírně vážím každého člověka, který se rozhodne na tuto cestu vstoupit a já mu mohu být na cestě této transformace laskavým průvodcem.

Velice si vážím a děkuji všem klientům za vaši důvěru v mé vedení.

A těším se na stálé i nové tváře kdykoliv v budoucnu.

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, ptejte se, jsem tady pro vás.
V případě, že byste si přáli se o terapiích dozvědět více či se domluvit na konzultaci, určitě mně neváhejte kontaktovat.

S úctou k vašim životním příběhům,
Lenka


První konzultace 30 - 60 minut zdarma

Osobní terapie probíhají

ve Vědomém prostoru na Praze 10 nebo online

Ceník od 1.1.2023

První konzultace 30 - 60 minut

zdarma

Individuální terapie osobně / 90 minut

1 500 Kč

Individuální terapie online / 90 minut 

1 200 Kč

Mé časové možnosti pro objednání na terapii osobně 2023

Pondělí 

14:00 - 20:00

Úterý 

8:00 - 20:00

Středa - pouze online 

Čtvrtek 

8:00 - 14:00

Pátek

8:00 - 14:00

Na terapie online či terapie o víkendech je možné se domluvit individuálně dle časových možností

Reference

Refence a doporučení mých klientů z terapií, rituálů
a skupinových akcí 


"S Lenkou jsem měla tu čest projít rituály celého kola roku (2022). Byla to nádherná zkušenost, která mi vnesla radost a kouzlo do života. Její terapie mi otevřela vnitřní pohled, kterým zkoumám sama sebe i okolí. Otevírá mi to pohled na mé dary, na potenciál který mám i na to jak ho využít. Žiji mnohem vědomější život, než který bych žila, kdybych tyto zážitky neměla. Díky tomuto jsem mnohem silnější a jistější. Děkuji Ti Leni moc."

Irena B. 

Maminka dvou dětí

Lenka je úžasná a empatická průvodkyně, která je plná dobré nálady a pozitivní energie. Znám ji už roky, a vždy je velmi inspirativní strávit s ní nějaký čas "jen tak", ale nedávno jsem u ní absolvovala i jeden z jejích rituálů, a můžu doporučit všem kdo o něčem podobném uvažují. Lenka se na každé setkání pečlivě připravuje a to jak zjištěním více o jejím klientovi ještě před schůzkou, tak speciální přípravou svého centra - prostoru, kde pro vás vytvoří individuální relaxační prostředí, kde se vaše vnitřní já bude moct plně uvolnit. At už za Lenkou přijdete s čímkoliv, můžeme si být jistí že od ní budete odcházet lehčí, uvolněnější a v lepší náladě :-). Diky Leni, za to co děláš.

Zuzana Hr. 

Podnikatelka

Lenku naprosto a z celého srdce doporučuju - protože to, jak se mi změnilo nastavení mysli a energie po jednom sezení je pro mě doteď nepochopitelné (nedokážu to popsat odborným jazykem, ale takto to vnímám). A jsem za to velmi ráda.

Renáta Ch. 

Poradkyně a lektorka

"Když jsem Leničku poznala na ženském kruhu, ani jsem netušila, jak hodně mi změní život. Provedla mě již několika rituály, ženskými kruhy, terapií, kakaovou ceremonií a vždy jsem odcházela lehká jako pták a cítila se znovuzrozená. Pokaždé to byl nezapomenutelný zážitek, který změnil můj život! Je to moudrá žena na svém místě, vše dělá svým srdcem, s citem a porozuměním. Rozhodně doporučuji! "

Pavlína Ch. 

Průvodkyně žen, maminka dvou dětí

KONTAKT


Lenka Coufalová

Jak ke mně? 

Autobusem č. 195, 154 nebo 188 na zastávku Jesenická a poté kousek pěšky.

V ulici je možné zaparkovat autem a parkovné zaplatit přes aplikaci Parkuj v klidu.

Vědomý prostor

Jesenická 1412/24, Praha 10, 106 00

+420 777 59 40 40

info@vedomyprostor.cz

TĚŠÍM SE NA VÁS


Pojďme společně objevit cestu, díky které objevíte cestu ke svému sebe-vědomí. Ráda Vám na této cestě pomohu.

Zanechte mi vzkaz a já se Vám ozvu, jakmile to bude možné.