MGR. MARTINA JELÍNKOVÁ


Dobrý den,

jmenuji se Martina Jelínková. 

Nabízím individuální logopedickou diagnostiku, speciální pedagogickou péči, individuální psychoterapii, poradenství pro celou rodinu a EFT terapii.

Přes 12 let pracuji jako logoped na klinice v Hradci Králové, ve Vědomém prostoru poskytuji individuální péči po předchozí domluvě většinou o víkendech. 


Mé služby


Logopedie

Logopedie je jedna z odvětví speciální pedagogiky, jež se specializuje na poruchy komunikace a vady řeči, sluchu a hlasu. Logopedie se také zaměřuje na zdravotnickou logopedii, řešící hlavně vážné logopedické vady. Mezi problémy, které lze díky logopedii odstranit či zmírnit, patří například koktavost, brebtavost, špatné vyslovování určitých hlásek, opoždění vývoj řeči a jiné. Logopedie se také využívá i u dospělých klientů, které získali poruchy řeči po úrazech, cévních mozkových příhodách, apod. Odborná logopedická péče se tak zaměřuje jak na diagnostiku, tak i na terapii poruch komunikace pro děti i dospělé. Vzhledem k tomu, že řeč patří mezi nejdokonalejší schopnosti člověka, je důležité věnovat této problematice potřebnou pozornost. Díky speciální logopedické péči je možné řešit například poruchy plynulosti řeči, dysartrii, rozštěpové vady, autismus, vývojovou dysfázií a v neposlední řadě dokonce i poruchy polykání. 

LOGOPEDICKÁ PÉČE

celkový rozvoj komunikačních dovedností z hlediska:

 • obsahu řeči (rozvoj slovní zásoby, porozumění)
 • výslovnosti (výstavba hlásek, korekce dyslálie řeči)
 • gramatické stavby řeči (korekce dysgramatismů)
 • reedukace opožděného vývoje řeči, dysfázie, dyslálie

EFT Terapie

Jestliže máte nějaké psychické problémy, například deprese, stavy úzkosti a další, není nutné vždy navštěvovat psychologa nebo psychiatra, ale můžete zkusit i alternativní způsob léčby. Mezi takovou léčbu patří například EFT terapie.

EFT je meridiánová terapie řadící se mezi ve světě mezi uznávané techniky energetické psychologie. V podstatě se jedná o psychologickou formu akupresury, která je založená na objevu, že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem energetickém systému.

EFT terapie je poměrně nová alternativní metoda léčby, která si klade za cíl harmonizovat lidský organismus. EFT je zkratka anglických slov Emotional Freedom Techniques, což lze přeložit jako techniky osvobození emocí. Tato metoda v sobě snoubí psychologické poznatky a znalosti energetických drah v těle, tzv. meridiánů. EFT terapie vychází z teorie, že psychická rovnováha má výrazný vliv na kvalitu našeho psychického, ale také fyzického života. Součástí terapie je stimulace určitých, energetických bodů, poklepem konečky prstů. Pomocí terapie EFT je možné nalézt a vyřešit emocionální bloky nebo negativní přesvědčení, které mohou být příčinou nejrůznějších potíží. Pomocí této metody lze úspěšně a rychle vyřešit i poměrně těžké a dlouhotrvající potíže. Pokud byste rádi tuto terapii vyzkoušeli, je důležité se svěřit do rukou profesionálovi, který vlastní potřebné certifikáty a oprávnění. 

Metoda EFT je univerzální a účinný nástroj, který se dá použít v podstatě na cokoliv. Možnosti využití jsou dány jen fantazií toho, kdo ji používá.

Příklady problémů, kde se dá aplikovat metoda EFT:

 • deprese
 • partnerské problémy
 • fobie
 • obsedantně kompulsivní porucha
 • traumata
 • nehody
 • závislosti
 • nízké sebevědomí
 • bolesti
 • dětské problémy
 • dyslexie
 • noční můry
 • nadváha
 • ztráta zamilované osoby


Speciální pedagogická péče

Speciální pedagogická péče uplatňuje speciální pedagogické postupy u osob, zejména dětí, které takový speciální přístup vyžadují. Tento způsob pedagogické péče se uplatňuje při výuce dětí, které například trpí poruchou pozornosti a soustředění, které jsou hyperaktivní, mají problémy s řečí, trpí autismem, apod. Prostřednictvím speciální pedagogické péče dochází u klientů například k rozvoji hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, k nácviku, zaměření, udržení a rozdělení pozornosti, což je důležitý předpoklad pro učení. Díky této péči se aplikuje kompenzační cvičení v oblasti smyslů. Speciální pedagogická péče používá nespočet různých metod, které mají široký rozsah použití. 

Uplatnění spec. ped. postupů, jestliže dětský klient vyžaduje speciální přístup (porucha pozornosti a soustředění, hyperaktivita, opožděný řečový vývoj, autismus, ...).

Rozvoj:

 • hrubé i jemné motoriky,
 • grafomotoriky,
 • kompenzační cvičení v oblasti smyslů,
 • nácvik, zaměření, udržení a rozdělení pozornosti (předpoklad učení)

Terapie

Terapie zahrnuje velmi široké spektrum možností léčení různých fyzických i psychických nemocí. Pod slovem terapie si nejspíš každý představí něco jiného. Co je to vlastně terapie, kolik druhů terapie rozlišujeme a kdo a jakou terapii využívá? Patří terapie k medicíně nebo už spíš do oblasti psychologie? Terapie může být spojována s jakousi formou přírodního léčitelství nebo dokonce s léčitelskou silou nejrůznějších šamanů, i to je bezpochyby jedna z možností, nejde však o žádnou magii. Terapie je forma léčby, a léčba vyžaduje odbornost a zodpovědnost. Tak jako správný postup terapie povede k odhalení příčiny problémů pacienta a k jeho uzdravení, tak špatný postup může zhoršit pacientův stav, ať jde o psychickou či fyzickou stránku člověka. 

FASTER EFT

Jedná se o rychlejší emočně zaměřenou transformaci.

Metoda Faster EFT se specializuje na hypnotické stavy. Dle této terapie, pokud myslíte na nějaký problém, dostáváte se do zvláštního stavu, podobného transu, přičemž nevědomí neustále a opakovaně stimuluje negativní pocity minulosti, jako by se stávaly pořád znovu. Faster EFT terapií se nevědomá mysl ponechá a emocionální náboj vzpomínek se odpojí poklepáním na akupresurní body na těle. Poklepem těchto bodů v nevědomí dochází ke změně podvědomí a tím k odstranění problému. Po této terapii byste měli opustit minulost, která už není opravdová a otevřít se budoucnosti. Výhodu této metody je rychlý nástup účinku, kdy za krátkou dobu se zbavíte emočních traumat, které by se klasickou psychologií nebo psychoterapií léčili měsíce. Díky Faster EFT terapii se můžete rychle zbavit úzkostí, traumat, strachu, depresí, fóbií, zlozvyků, apod. Mimo toho ji lze s úspěchem aplikovat na alergie, chronické bolesti, při posílení imunity a na mnoho dalšího. Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že u této metody dochází k velice silnému emocionálnímu prožívání, na což musíte být připraveni. 

 • Zahrnuje nejefektivnější prvky EFT, BSFF (Be Set Free Fast), NLP a hypnózy a vytváří zcela nový systém víry o tom jak a proč máme problémy.
 • Používá jednoduché protokoly, které mohou přinášet skutečné výsledky a vytvořit hlubší změny v kratším čase než jiné "Ťukací" metody.
 • Zaměřuje se na spojení mysl/tělo, aby nám poskytlo kontrolu nad našimi myšlenkami a emocemi. Je to jako akupresura s postojem, který umožňuje vědomé i podvědomé mysli spolu komunikovat a tělu tak umožňuje uvolnit stres a dopřává úlevu od fyzických i emočních symptomů.
 • Umožňuje změnit způsob, jakým vnímáme minulost a být tak otevření novým možnostem do budoucnosti. Toto přirozeně vytváří pozitivní efekt v kvalitě našeho života PRÁVĚ TEĎ.

 

Ceník od 1.9.2023

Logopedie (60 minut)

1 100 Kč

Logopedie (30 minut)  

600 Kč

Speciální pedagogická intervence (60 minut)

1 200 Kč

Terapie (60 minut)

1 500 Kč

KONTAKT


MGR. MARTINA JELÍNKOVÁ

Vědomý prostor

Jesenická 1412/24, Praha 10, 106 00

+420 603 802 618

logope@seznam.cz

TĚŠÍM SE NA VÁS


Pokud bych vám nezvedala telefon, znamená to, že se věnuji klientovi
a zavolám vám zpět, jakmile to půjde. 

Pro objednání mi můžete také zanechat zprávu.